ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มและโรงเรียนบ้านในหุบ เข้าร่วมการประชุมติดตาม การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

   

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับจังหวัด โดย ศธจ. ชุมพร ณ สนามชั่วคราว ร้านคุณสาหร่าย และการอำนวยความสะดวกจากทีมงานท่าข้ามวิทยา(ผอ.ยุพดี) ตลอดจน รองฯ วิมาน ดีทองหลาง และคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร