ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>>>คลิกที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รุ่นที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑    รายละเอียด >>>>>คลิกที่นี่

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รุ่นที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๙  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑    รายละเอียด >>>>>คลิกที่นี่

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด >>>>>ยกเลิกประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.edf.moe.go.th

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย ดังแนบ เอกสารคลิกที่นี่

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่๔ ปี ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑     ประกาศรับสมัครคัดเลือก บัญชีรายชื่อนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

เชิญชวนร่วมประกวดเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

เชิญชวนร่วมประกวดเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ.2562  รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

ข่าวการศึกษา