ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ประกาศ ผลการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายฯ 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  แจ้งผลการประเมินบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  โอนข้าราชการฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งฯ  สังกัด  สพป.ชพ.1  รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือก 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปี พ.ศ.2563 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ ลำดับที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มารายงานตัวเพื่อเลือกหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย.....

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัยไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัด สพป.ชพ.1  รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

ปฏิทินปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัดชุมพร