ข่าวสารประชาสัมพันธ์

19/07/2561

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

14/07/2561

แผนที่สถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย จาก google map (หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร)

13/07/2561

  ###ประกาศด่วน#### แก้ไขหนังสือขออนุญาต

1) แก้ไขหนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) คลิกที่นี่

2) แก้ไขหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)  คลิกที่นี่

11/07/2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ และรายละเอียดกลุ่มวิชาที่สอบแข่งขัน คลิกที่นี่

10/07/2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม   คลิกส์  ดาวน์โหลดรายละเอียด

29/06/2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดการประชุมสัมมนาคัดเลือกและแสดงผลงานการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                    ผลการประกวด ประเภทครูผู้สอน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) นางสาวสุภารดี พุทธประเสริฐ              ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผลการประกวด ประเภทผู้บริหาร (ด้านการบริหารจัดการ) นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลานทอง สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

21/06/2561

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับจังหวัด โดย ศธจ. ชุมพร ณ สนามชั่วคราว ร้านคุณสาหร่าย และการอำนวยความสะดวกจากทีมงานท่าข้ามวิทยา(ผอ.ยุพดี) ตลอดจน รองฯ วิมาน ดีทองหลาง และคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

21/06/2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มและโรงเรียนบ้านในหุบ เข้าร่วมการประชุมติดตาม การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑