หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

กรมหลวงชุมพรเกมส์

 


 

รับสมัครคัดเลือกครูคืนถิ่น ปี 2561

รายละเอียด  >>>  คลิกที่ภาพด้านบนหรือ คลิกที่นี่

หรือที่  google drive  >>>    https://goo.gl/Fcf8cz  (พิมพ์ลิ้งค์นี้ช่อง URL แล้วกดแป้นพิมพ์  Enter)

เชิญชวนร่วมประกวดเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

เชิญชวนร่วมประกวดเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ.2562  รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ 

ประกาศ การจัดห้องสอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค   ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑   คลิกที่นี่
**หมายเหตุ  กลุ่มวิชาเอกประวัติศาสตร์  และวิชาเอกเกษตรกรรม  ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

รายงานสรุปรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก  และภาค  ข  และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค   ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑   คลิกที่นี่

สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑   คลิกที่นี่

การเข้าบริเวณสนามสอบและห้องสอบ

แผนผังสถานที่สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

แผนผังอาคารสถานที่สอบที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย คลิกที่นี่ดูภาพขนาดใหญ่

**** กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันทำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบสูญหาย ให้ติดต่อขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ได้ที่ กองอำนวยการสอบประจำสนามสอบ/กรรมการกลางประจำสนามสอบ ห้องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๒

แผนผังอาคารสถานที่สอบที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

**** กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันทำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบสูญหาย ให้ติดต่อขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ได้ที่ กองอำนวยการสอบประจำสนามสอบ/กรรมการกลางประจำสนามสอบ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๑ ชั้น ๒

 ด่วน ข้อแนะนำ เนื่องจากมีการเตรียมการประชุมล่วงหน้าและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้ง ๖/๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  จึงขอให้ผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยทุกท่านจัดเตรียมหาที่พักล่วงหน้าใกล้สถานที่สอบเพื่อที่สามารถเดินทางได้สะดวกและควรไปถึงสนามสอบในเวลา ๐๗.๓๐ น.  เป็นอย่างช้า เพื่อทำการตรวจบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ คลิกที่นี่
บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ คลิกที่นี่
สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน  ๗ สาขาวิชา ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์และสังคมศึกษา  คลิกที่นี่
สนามสอบที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน  ๑๙  สาขาวิชา ประกอบด้วย ภาษาเกาหลี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเงิน/บัญชี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ พลศึกษา ศิลปะ/ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม คหกรรม ปฐมศึกษา ปฐมวัยและจิตวิทยาและการแนะแนว  คลิกที่นี่

การจัดห้องสอบภาค ก และภาค ข

สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย  คลิกที่นี่  สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๑   รายละเอียดคลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด/สำนักงานศึกษาธิการภาค/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด