ข่าวย้อนหลัง

 1. เชิญชวนร่วมประกวดเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ.2562  รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่
 2. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่๔ ปี ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑     ประกาศรับสมัครคัดเลือก บัญชีรายชื่อนักศึกษา
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย ดังแนบ เอกสารคลิกที่นี่
 4. การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.edf.moe.go.th
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่
 6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด >>>>>ยกเลิกประกาศ
 7. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รุ่นที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๙  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑    รายละเอียด >>>>>คลิกที่นี่
 8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รุ่นที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑    รายละเอียด >>>>>คลิกที่นี่
 9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>>>คลิกที่นี่
 10. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ครั้งที่ 2 (บรรจุและแต่งตั้ง 30 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รายละเอียดสามารถดูได้ที่ QR Code ด้านล่างหรือ รายชื่อคลิกที่นี่
 11. กรณีขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและการโอน หรือขอโอน ตามผลการสอบแข่งขันได้ มาบรรจแุละแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดเพิ่มเติม
 12. กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีฯ ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดกิจกรรม “เยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมจักรกัปปวัฒนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันสวดมนต์บทธัมจักรกัปปวัฒนสูตร ชิงรางวัลเกียรติยศ” รายละเอียดเพิ่มเติม
 13. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเทอดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเกียรติอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
 14. เรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.ชุมพร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 16 ตำแหน่ง (สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง และสังกัด สพม.11 จำนวน 13 ตำแหน่ง) โดยผู้มีรายชื่อตามบัญชีนี้ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำหรับหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ได้จัดส่งทางไปรษณ์ตอบรับในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 แล้ว จึงขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้้งตามวัน เวลาและสถานที่กำหนดต่อไป       รายละเอียดคลิกที่นี่
 15. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11    รายละเอียดคลิกที่นี่
 16. ประกาศ กศจ. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2561  รายละเอียดคลิกที่นี่
 17. กศจ. ชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑   รายละเอียด คลิกที่นี่
 18. ประกาศแจ้งเตือนภัยในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหลายพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พักเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
 19. จังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและหน่วยงาน องค์กรในจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.
 20. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวประชาธิปไตย ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยขึ้น เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน  รายละเอียดดังแนบ
 21. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
 22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ขและภาค ค  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ รายชื่อดังแนบ
 23. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 19 – 21 มีนาคม 2562 ณ ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา รายละเอียดดังแนบ
 24. ประกาศผลการสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
 25.  ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องการเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จากบัญชี กศจ.อื่น รายละเอียดคลิกที่นี่
 26. เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 5 รายละเอียดดังนี้ ๑. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ ๕  ๒. เอกสารประกอบการรายงานตัวและแต่งตั้ง  ๓.  บัญชีสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑
 27. เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 6 รายละเอียดดังนี้

1. บัญชีสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครั้งที่ 6 2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุ ครั้งที่ 6

3. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างบรรจุและแต่งตั้งครั้งที่ 6 4. เอกสารประกอบการรายงานตัวครั้งที่ 6

28. เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 1. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2  2. บัญชีสรุปการเรียกบรรจุ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 3. เอกสารประกอบการรายงานตัวและแต่งตั้ง

29. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัด สพม.10 เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รายละเอียดดังแนบ 1. หนังสือแจ้งประกาศรับสมัครฯ 2. ประกาศรับสมัครคัดเลือก  3. กำหนดการและรายละเอียดกลุ่มวิชา 4. ใบสมัคร

30. แก้ไขสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัด สพม.10 รายละเอียดดังแนบ 1.ประกาศ กศจ แก้ไขสถานที่รับสมัคร    2. หนังสือแจ้งแก้ไขสถานที่รับสมัคร

31. กศจ. ชุมพร เรียกบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 6 (แทนสละสิทธิ) จำนวน 2 อัตรา รายงานตัววันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดังแนบ 1. บัญชีสรุปตำแหน่งว่างเรียกบรรจุ ครั้งที่ 6 แทนสละสิทธิ    2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุ ครั้งที่ 6   3. บัญชีตำแหน่งว่างเรียกบรรจุ ครั้งที่ 6 แทนสละสิทธิ   4.เอกสารการรายงานตัวและแต่งตั้ง

32. ประกาศ กศจ. เรื่องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (กศจ.)  จึงกำหนดสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ประกาศ กศจ. เรื่องการสรรหาฯ  2. แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ

33. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียด คลิกที่นี่

34. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

35. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

36. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

37. ประกาศบัญชีรายชื่อผูุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามประกาศคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๒-๑๐/๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ  หมายเลข ๑ หมายเลข ๒

38. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังแนบ

39. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังแนบ

40. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดคลิกที่นี่

41. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบ

42. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จาก กศจ.นราธิวาส รายละเอียดดังแนบ

43. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรียกบรรจุผุ้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชี กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 15 ตามมติ กศจ.ชุมพร ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 อัตรา กำหนดรายงานตัวเข้ารับการบรรจและแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดคลิกที่นี่

44. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค กและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดที่นี่

45. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่

46. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

47. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) รายละเอียดดังแนบ

48. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังแนบ

49. ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘  ค (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังแนบ

50. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาศิลปะ จาก กศจ.ยะลา จำนวน ๒ อัตรา กำหนดรายงานตัว 30 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลาจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดที่นี่