ติดต่อสอบถาม/ร้องทุกข์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  86000

โทรศัพท์ 077-613417 โทรสาร 077-613418

facebook: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

แผนที่ 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน