ผู้บริหาร

 

ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ

รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชุมพร