ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี  
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร