[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Education Office
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
@@@@@ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร @@@@@
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 31 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวกลุ่มงาน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
15
samad
[ มือใหม่ ]
3
CPN2
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
School mapping ระดับปฐมวัยsamad
แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันsamad
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561admin
บัญชีสรุปการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ปี พ.ศ. 2560 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 กศจ.ชุมพรadmin
ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 2/2560admin
แผนภาพแสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนในจังหวัดชุมพรsamad
บัญชีรายละเอียดข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ที่จะเรียกตัวบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยadmin
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560admin
คู่มือการใช้โปรแกรม Myofficeadmin
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2560 admin
weblink

poll

   แสดงความคิดเห็นภาพรวมเกี่ยวกับเว็บไซต์


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์

“จังหวัดชุมพรนครแห่งการเรียนรู้
สู่คุณภาพระดับสากล
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้จังหวัดชุมพร พัฒนาเป็นนครแห่งการเรียนรู้ สังคมคุณธรรม มีจริยธรรมที่คนในจังหวัดชุมพร อยู่ร่วมกัน ปรองดอง สงบสุขและพอเพียง เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ
๒.พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่มผลผลิตของกำลังแรงงานให้มีทักษะและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐ ที่นำไปสู่การสนับสนุนให้ประเทศไทย ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง 
๓.พัฒนาคุณภาพของคนทุกช่วงวัยของจังหวัด ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๔.พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้คนชุมพรเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑
๕.ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนทุกระดับได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
๖.พัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความร่วมมือในการระดมทรัพยากรด้านการศึกษาภายในจังหวัดชุมพรให้เกิดประโยชน์สูงสุด